Potvrde

U nastavku možete preuzeti certifikate dodijeljene tvrtki Holland Shielding Systems BV

ISO 9001

ISO 9001

Preuzmite certifikat ISO 9001

U PDF formatu naći ćete naš certifikat ISO 9001 na sljedećim jezicima:

  • Engleski
  • Nizozemski
  • Španjolski
  • francuski
  • njemački

RoHS kompatibilan

RoHS kompatibilan

Preuzmite našu RoHS 2002/95 / EC deklaraciju

Preuzmite našu RoHS 2011/65 / EU deklaraciju

Preuzmite našu RoHS 2015/863 RoHS / RoHS2 deklaraciju


Nova Uredba EU za kemikalije REACh (EG) NO. 1907/2006

REACh izjava

Preuzmite naš REACh deklaraciju

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte:
[email protected]


Izjava o sukobu minerala

Preuzmite PDF datoteku pomoću naše Izjave o sukobu minerala


Izjava o usklađenosti s direktivom o ambalaži EU

Preuzmite PDF datoteku s našom izjavom o usklađenosti s direktivom o ambalaži EU

New FREE engineering manual

Reservation in 5 sec.

Make a reservation for our new 300+ pages engineering manual coming next month

New EMC engineering manual