Kabelska zaštita i ulazi

Štitnik kabela može se uzemljiti na jednom kraju ili oba kraja kabela. Možete koristiti pribora za uzemljenje kabela 4920 serije. Kabelska zaštita može se isporučiti kao gotovi rukav, na valjcima ili kao fleksibilna zaštitna cijev. Dolazi ili u kontinuiranim duljinama, na kolut ili na duljinu.