Trake, folije, tekstili i visoka električna otpornost

Mnogi EMI problemi se lako mogu riješiti upotrebom vodljivih folija, tkanina ili listova. Neki od najčešćih materijala su Mu-bakrena folija, pojačana Amucor folija i visoko vodljivi tekstil. Svi ti materijali mogu se proizvesti sa ili bez (vodljivog) samoljepljivog i opcionalnog izolacijskog sloja. Osim toga, svi materijali mogu se rezati prema CAD crtežu u bilo kojem željenom obliku i veličini.

Poluvodiči (visoki električni otpor) mogu se koristiti za ATEX i ESD aplikacije. Poluvodiči se također mogu koristiti za pametne senzore.